Plavecká škola Třebíč

Plavecká škola Třebíč se od 1.7. 2011 stala současní sdružení Laguna, které je  provozovatelem krytého plaveckého areálu Laguna.

Hlavní posláním plavecké školy je poskytovat předplaveckou výuku, základní plaveckou výuku a zdokonalovací výuku pro žáky všech základních a mateřských škol regionu Třebíče.

Plavecká škola poskytuje předplaveckou výuku pro děti mateřských škol a pro žáky I. a II. tříd základních škol.

Základní "povinnou" výuku absolvují žáci III. a IV. tříd základních škol. Na základní plavecký výcvik navazuje zdokonalovací výuka třech plaveckých způsobů.

Ke zkvalitnění a  zatraktivnění plaveckého sportu v Třebíči plavecká škola nabízí i odpolední aktivity. Plavecké kurzy pro děti ve věku 4- 15 let, kurzy pro dospělé, zdokonalovací kurzy, kurzy pro neplavce.

 

Mládežnická 1096  |  67401 Třebíč  |  568 826 250  |  605 302 075  |  [email protected]
Provozovatel: YASHICA s.r.o.  |  IČ: 469 801 21  |  DIČ: CZ46980121