Plavecká výuka pro základní školy

 

Na předplaveckou výuky dětí MŠ navazuje předplavecká výuka záků 1. a 2. třídy ZŠ, základní plavecká výuka žáků 3. a 4. třídy ZŠ a zdokonalovací výuka žáků 5. tříd.  

Předplavecká výuka pro žáky 1. a 2. tříd ZŠ

Předplavecká výuka pro žáky 1. a 2. tříd ZŠ je zpravdila organizována v 10 lekcích po 45 minutách. Žáci navazují na naučené základní plavecké dovednosti z předplavecké výuky v MŠ. Rozvíjí své plavecké dovednosti a postupně se učí základní prvky  jednotlivých plaveckých způsobů. 

Základní plavecká výuka pro žáky 3. a 4. tříd ZŠ 

Cílem základní plavecké výuky je žáky naučit správně plavat. Cílem výuky je dát žáků základ dvou plaveckých způsobů v poloze na břichu ( prsa, kraul)

a plaveckému způsobu znak. Vzhledme k tomu, že plavecká výuka je pedagogický proces je nutno dodržovat  systematičnost, postupnost od jednoduchého ke složitějšímu, aktivita, kolektivní, ale i individuální přístup k žákům.

Kurz má zpravdila 20 lekcí, frekvence výuky 2x45 minut. V polovině výcviku se provádí přezkoušení plaveckých dovedností žáků, aby byly získány podklady pro jejich hodnocení.

Po ukončení kurzu záci obdrží vysvědčení, pedagogický doprovod záznamní list s hodnocením žáků.

 

Mládežnická 1096  |  67401 Třebíč  |  568 826 250  |  605 302 075  |  [email protected]
Provozovatel: YASHICA s.r.o.  |  IČ: 469 801 21  |  DIČ: CZ46980121